Taalhuis Utrecht

Inloggen

Vrijwilligersondersteuning

Hieronder vind je verschillende filmpjes, boeken en websites die meer verdieping kunnen bieden en/of kunnen helpen bij de ontwikkeling van jouw kwaliteiten als taalvrijwilliger.

Algemeen 

 • Bossers, B. e.a. (2010). Handboek Nederlands als Tweede Taal In Het Volwassenenonderwijs.
  Een compleet handboek over het leren van Nederlands als tweede taal. Elke vaardigheid wordt belicht in aparte hoofdstukken. Ook worden het lesgeven zelf en de sociale aspecten van NT2-onderwijs beschreven.
  Dit boek is beschikbaar in de Utrechtse bibliotheek.
 • LESvaardig: Basisdidactiek (2014).
  Een hulpboek voor beginnende docenten die anderstaligen onderwijzen. In het boek is veel ruimte voor zelfreflectie.
  Dit boek is beschikbaar in de Utrechtse bibliotheek,
 • Verboog, M. e.a. (2007). Taal Leren Op Maat : Effectief Lesgeven aan NT2-cursisten.
  Dit boek gaat over individueel gericht onderwijs, met aanwijzingen en tips over het stellen van doelen in het taalonderwijs.
  Dit boek is beschikbaar in de Utrechtse bibliotheek.
 • Wesdijk, J.L. e.a. (2007). Veelgestelde Vragen In De NT2-Les : Antwoorden & Voorbeelden.
  Dit boek is een naslagwerk om antwoorden te vinden op de meest voorkomende taalproblemen voor NT2-cursisten.
  Dit boek is beschikbaar in de Utrechtse bibliotheek.

Uitspraak en Spreken

 • Veen, C. van (2009). Uitspraaktrainer in de les : uitspraakverbetering voor anderstaligen.
  Dit boek is geschikt voor docenten NT2 en geeft informatie over de uitspraak van de Nederlandse taal en bevat oefeningen.
  Dit boek is beschikbaar in de Utrechtse bibliotheek.
 • Verboog, M. (2009). Leren Spreken: Een Didactische Handleiding Voor Docenten NT2.
  Dit boek geeft een overzicht van de meest voorkomende problemen met betrekking tot spreken en biedt de oplossingen. Het boek bevat verschillende spreekoefeningen.
  Dit boek is beschikbaar in de Utrechtse bibliotheek.

Meertaligheid

 • Nortier, J. (2009). Nederland Meertalenland.
  Dit boek belicht meertaligheid in Nederland vanuit verschillende perspectieven.
  Het boek is beschikbaar in de Utrechtse bibliotheek.

Reader Taalcoaching, een combinatietraject non-formeel en formeel onderwijs

Deze reader biedt achtergrondinformatie over taalcoaching naast het formele aanbod.
Je leest in het eerste stuk over ervaringen uit de praktijk, de verschillende niveauaanduidingen en succes van gecombineerde trajecten. Vervolgens wordt er per vaardigheid een aantal oefentips en oefenmateriaal aangeboden waarmee je aan de slag kan gaan.
De reader is voor vrijwilligers ook op te vragen via taalconsulent@taaldoetmeer.nl.

Nieuwe e-learningfilmpjes met Utrechtse cursisten!

In de Week van de Alfabetisering lanceerden Het Begint met Taal en Stichting Lezen & Schrijven vijf nieuwe e-learningfilmpjes over taalcoaching in groepen.

In deze nieuwe filmpjes wordt onder andere uitgelegd hoe een taalcoach kan omgaan met niveauverschillen binnen een groep, leerdoelen kan bepalen, welke werkvormen je kan inzetten en hoe een taalcoach het Nederlands leren zo leuk en praktisch mogelijk kan maken. De vijf filmpjes zijn een aanvulling op de e-learningfilmpjes over een-op-een taalcoaching van Het Begint met Taal.  Alle e-learningfilmpjes zijn te bekijk op de site van Het Begint met Taal  of te bekijken op de website van Taal voor het Leven.

“Eerst durfde ik geen Nederlands te praten, nu wel.”

Bij de lancering van de e-learning vertelden de Utrechtse cursisten van Taal doet meer over hun ervaringen met het maken van de filmpjes en het leren van de Nederlandse taal. Ze gaven aan dat zij het spannend vonden om gefilmd te worden maar dat ze trots zijn op het resultaat. Ook benadrukten ze hoe blij ze waren met hun taalcoach. Zo zei Nasrat: “Ik heb 90% van mijn Nederlands van Edwin geleerd” terwijl Raihana stelde “Eerst durfde ik geen Nederlands te praten, nu wel.” Edwin is zo enthousiast geworden over taalcoaching dat hij heeft besloten van zijn vrijwilligerswerk zijn werk te maken, hij is daarom een opleiding tot NT2 docent gestart.

Filmpjes
 

Wil je weten hoe jouw werk als taalvrijwilliger eruiziet en hoe je de begeleiding van een deelnemer begint? Bekijk dan eens de serie filmpjes ‘Aan de slag! Starten als taalvrijwilliger’ van Taal voor het Leven. De eerste twee filmpjes (Introductie en Een goede start) uit de serie van vijf vind je hieronder. 

De andere drie filmpjes kun je bekijken op YouTube: Doel bespreken, Feedback geven en Erop uit!.

Kijk ook eens op de website van Taal voor het Leven voor meer materialen die je als vrijwilliger kunt gebruiken om je cursist te helpen bij taal.