Taalhuis Utrecht

Inloggen

Inburgering

Wat is inburgeren? Wanneer is iemand wel of niet inburgeringsplichtig? Welke examens zijn er? Meer informatie over inburgeren in Nederland en in Utrecht vind je op deze pagina.

Inburgeren in Nederland

De inburgeringsplicht stimuleert mensen de Nederlandse taal en samenleving te leren kennen, waardoor nieuwkomers actief mee kunnen doen in de samenleving en snel economisch zelfstandiger worden.

Inburgeren gebeurt op taalniveau A2 en bestaat uit vijf onderdelen: lezen, schrijven, spreken, luisteren en Kennis Nederlandse Samenleving (KNS). Sinds januari 2015 bestaat KNS uit twee onderdelen: Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM) en het Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA) portfolio. Het ONA geldt alleen voor mensen die na 1 januari 2015 inburgeringsplichtig zijn, inburgeraars van vóór januari 2015 hebben hier niets mee te maken.

In plaats van het inburgeringsexamen mag je ook het staatsexamen (I of II) doen. Staatsexamen I is op taalniveau B1, als je wilt werken of studeren op MBO niveau 3 of 4. Staatsexamen II is op B2-niveau en is van toepassing als je wilt werken of studeren op HBO- of WO-niveau. Mensen die na 1 januari 2015 inburgeringsplichtig zijn moeten naast het staatsexamen ook de examens KNS en ONA halen.

Een inburgeraar is zelf verantwoordelijk voor het inburgeren en moet dus zelf zoeken naar een taalschool of inburgeren door middel van zelfstudie. Dit laatste is niet aan te raden, omdat inburgeringsexamens erg specifieke examens zijn: als je hier geen les in hebt gehad is het moeilijk om te halen – ook als je op taalniveau A2 zit.

In Utrecht hebben de vrijwilligersorganisaties afgesproken dat zij niet willen dat vrijwilligers verantwoordelijk zijn voor de inburgering en het halen van het examen. Daarom verwijzen vrijwilligersorganisaties inburgeraars door naar erkende taalscholen. Sommige vrijwilligersorganisaties hebben wel afspraken gemaakt met deze erkende taalscholen, waarbij zij cursisten die een inburgeringstraject volgen extra ondersteuning bieden met behulp van een taalvrijwilliger.

Wanneer wel/niet inburgeringsplichtig?

Wel
Als je van buiten de EU langdurig in Nederland komt wonen, moet je inburgeren. Dit geldt ook voor asielzoekers die zodra ze een verblijfsvergunning hebben in Nederland mogen blijven. Mensen horen via de gemeente waar ze wonen of ze moeten inburgeren of niet.

Niet
Je hoeft niet in te burgeren als je:

 • een Nederlands paspoort hebt;
 • afkomstig bent uit de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER), Turkije of Zwitserland;
 • jonger bent dan 18 jaar;
 • ouder bent dan de pensioengerechtigde leeftijd;
 • 8 jaar of langer in Nederland woonde toen je leerplichtig was;
 • over Nederlandse diploma's, certificaten of bewijsstukken van een bepaalde opleiding in de Nederlandse taal beschikt;
 • tijdelijk naar Nederland komt voor studie of werk (als expat bijvoorbeeld).

Twee uitzonderingen:

 1. Als je door een psychische of lichamelijke beperking of door een verstandelijke handicap het inburgeringsexamen niet kunt halen;
 2. Als de gemeente of DUO vindt dat je het inburgeringsexamen niet kunt halen. Dit geldt voor inburgeringsplichtigen vanaf 1 januari 2013.
   

Cursussen zoeken


Via de Taalzoeker kan er in de regio of woonplaats gezocht worden naar geschikte taal- en inburgeringscursussen. De Taalzoeker biedt een landelijk dekkend overzicht van het cursusaanbod.
In de stad Utrecht kan aanbod voor (onder andere) inburgering gevonden worden via ‘Je kunt meer’.

Nieuwkomers mogen zelf kiezen of ze de inburgeringscursus en –examen of het staatsexamen zelf betalen. Zij kunnen er ook voor kiezen om geld te lenen van DUO. In bepaalde gevallen wordt deze lening kwijtgescholden na het behalen van het inburgeringsexamen, maar hier zijn strenge eisen voor. De taalschool moet bijvoorbeeld een bepaald keurmerk hebben. In deze folder staat alles over lenen bij DUO uitgelegd.
 

Handige links op een rij